LĨNH VỰC

Công chức, Viên chức Cải cách hành chính Thanh tra công vụ Xây dựng chính quyền & Công tác thanh niên Tổ chức biên chế & Tổ chức phi chính phủ Văn phòng Sở Ban Thi đua khen thưởng Ban Tôn giáo Chi cục văn thư lưu trữ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH

<<  <  1  >  >>
Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu

Quyết định ban hành Quy định Chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Download:  26/2017/QĐ-UBND

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận. Hết hiệu lực một phần, quy định tại Quyết định 26/2017/QĐ-UBND.

Download:  49/2012/QĐ-UBND

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Download: 07/2016/QĐ-UBND

Quyết định 49/2013/QĐ-UBND về việc quy định chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi học theo Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007-2015 của tỉnh Bình Thuận.

Download: 49/2013/QĐ-UBND

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Download: 48/2013/QĐ-UBND

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài và Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài.

Download: 46/2010/QĐ-UBND

Quyết địnhh 09/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2013 của tỉnh bình thuận ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh.

Download: 09/2010/QĐ-UBND

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý việc xuất cảnh của công chức, viên chức bằng hộ chiếu phổ thông.

Download: 34/2008/QĐ-UBND

Quyết định 33/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 - 2013 của tỉnh Bình Thuận.

Download: 33/2007/QĐ-UBND

Quyết định 16/2007/QĐ-UBND về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013.

Download: 16/2007/QĐ-UBND

Quyết định 107/2006/QĐ-UBND về việc quy định chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực.

Download: 107/2006/QĐ-UBND

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Hệ Thống Văn Bản - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech