CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

<<  <  ...  2  3  4  5  6  >  >>

Tập trung đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực

(03/01/2017 09:17:33)

Trong năm 2017, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực nhằm cắt giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp và người dân. Trong đó, ưu tiên đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực như đầu tư, đất đai, xây dựng, sở hữu nhà ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuế, hải quan… Phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 80% mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) sẽ là tiêu chí, cơ sở để đánh giá, xếp loại công chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

UBND Tỉnh Bình Thuận Phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Thuận”.

(28/12/2016 10:00:10)

Thực hiện Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020”. Nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức) trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ và giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 3796 /QĐ-UBND ngày 22/12/2016 về phê duyệt Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Thuận”. Nội dung đề ra của kế hoạch:

Đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Nội vụ làm việc tại Bình thuận

(30/11/2016 16:45:03)

Sáng ngày 29/11/2016, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Nội vụ do bà Võ Thị Tuyết Thu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận để nghe báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 01/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Chỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan đã tiếp và làm việc với đoàn.

Phải có văn bản xin lỗi người dân đối với trường hợp trễ hẹn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(02/11/2016 10:39:58)

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 31/10/2016, ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì họp trực tuyến nghe các địa phương trong tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) và tình hình triển khai Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (gọi tắt là Dự án tổng thể); triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hội nghị công bố chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2015 và ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu về thực hiện công tác Cải cách hành chính.

(24/10/2016 08:12:26)

Chiều ngày 21/10/2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2015 và triển khai ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ Cải cách hành chính

(05/10/2016 15:50:13)

Chiều ngày 22/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Ngọc Hai đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh với chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính”. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Đức Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan.

Tăng cường kỹ luật, kỹ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

(30/09/2016 16:27:39)

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung, thống nhất, quyết liệt trong hành động, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng Chính phủ trong sạch, liêm chính, kiến tạo phát triển, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật. Chính phủ đã chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật. Kỷ luật, kỷ cương hành chính bước đầu đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và thực thi chính sách, pháp luật.

Đẩy mạnh Cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

(27/09/2016 14:35:05)

Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiều giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát nên đã đạt được nhiều chuyển biến mới, góp phần tạo môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu cải cách hành chính để tránh tự thụt lùi, tự thui chột, tự lạc hậu

(22/09/2016 15:28:57)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

<<  <  ...  2  3  4  5  6  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Cái cách hành chính - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech