Nội dung khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC năm 2017.

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nội dung khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC năm 2017.

31/01/2018 16:26:20


Tải Tài liệu: Tại đây

Phòng Cải cách hành chính 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Cái cách hành chính - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech