Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận.

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận.

02/01/2018 14:07:05
Sáng ngày 02/01/2018, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh để phục vụ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; tìm hiểu môi trường đầu tư và thủ tục lập dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.


Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trương Quang Hai -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố. 


 Các đại biểu dự lễ khai trương


Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Nhận thức và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, trong những năm qua tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp thiết thực trong cải cách hành chính.


 


 Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Hành chính công tỉnh


Việc triển khai thành lập và đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh vào hoạt động là thể hiện quyết tâm chính trị lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với mong muốn và quyết tâm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.


 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Ban Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm đưa Trung tâm đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và đề xuất thay thế, bổ sung, đơn giản hóa thủ tục hành chính, từng bước rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành. Đồng thời, tổng hợp và tạo lập đầy đủ, khoa học cơ sở dữ liệu về chính sách ưu đãi đầu tư đối với từng địa bàn, lĩnh vực; thủ tục lập dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh... đã được phê duyệt để hỗ trợ, cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu môi trường đầu tư và lập thủ tục đầu tư một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và từng công chức, viên chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm; thường xuyên cập nhật thông tin tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử cấp sở"; thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm theo đúng Quy chế ban hành. Thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho công chức, viên chức biệt phái đến Trung tâm làm việc đạt hiệu quả cao nhất. 

 

Sở Nội vụ nghiên cứu đưa tiêu chí giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh vào tiêu chuẩn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các tập thể, cá nhân từ năm 2018 trở đi.

 

Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin cho hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhất là về đường truyền và hệ thống phần mềm một cửa điện liên thông tử 03 cấp (từ cấp xã đến cấp huyện và từ cấp huyện đến cấp tỉnh); tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý liên thông giữa các phần mềm công việc dùng chung của tỉnh và giữa phần mềm của tỉnh với phần mềm của các Bộ, ngành Trung ương. Phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường quảng bá, giới thiệu về Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhất là các thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm và các vấn đề liên quan…để người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh biết, thực hiện và giám sát.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa tập trung cấp huyện; chỉ đạo chấn chỉnh, đưa phần mềm Một của điện tử cấp xã và cấp huyện đã được đầu tư vào hoạt động đồng bộ, bảo đảm việc liên thông từ xã đến huyện, từ huyện đến tỉnh; quan tâm đầu tư bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin để bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện công khai, minh bạch... 

 

Ngay sau nghi lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu đã tham quan và chứng kiến việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại quầy tiếp nhận và trả kết quả.

 

 

 

 

 

                                                                                   Phòng Cải cách hành chính

                                                                                          Theo http://binhthuan.gov.vn

  
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Cái cách hành chính - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech