THI TUYỂN - THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

<<  <  1  2  3  4  >  >>

Công văn báo cáo số lượng, chât lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đến thời điểm ngày 30/06/2016

(30/08/2016 07:55:22)

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 3903/BNV-VP ngày 19/8/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đến thời điểm ngày 30/6/2016 và gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định Về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng vào viên chức nhà nước các ngạch giáo viên Trường học năm 2012 – 2013.

(18/08/2016 08:31:10)

Ngày 22/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách xét tuyển dụng đối với 551 giáo viên, trong đó: - Trường Cao đẳng Cộng đồng: 04 viên chức; - Trường Cao đẳng Y tế: 02 viên chức; - Trường Cao đẳng Nghề: 06 viên chức; - Bậc học THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 301 viên chức; - Bậc học Trung học cơ sở: 28 viên chức; - Bậc học Tiểu học: 110 viên chức; - Bậc học Mầm non: 101 viên chức.

Chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển dụng vào viên chức nhà nước các ngạch y tế năm 2013

(18/08/2016 08:26:01)

Hiện nay, theo thông tin phản ánh của một số thí sinh đăng ký dự thi tuyển dụng vào viên chức nhà nước các ngạch y tế năm 2013 thì có một số đơn vị có chỉ tiêu đăng ký dự thi nhưng khi thí sinh đến nộp hồ sơ lại từ chối tiếp nhận hồ sơ mà không nêu rõ lý do.

Thông báo về việc tiếp nhận các yêu cầu, phản ánh trong việc tổ chức thi tuyển

(18/08/2016 08:26:00)

Hiện nay, theo thông tin phản ánh của một số thí sinh đăng ký dự thi tuyển dụng vào viên chức nhà nước các ngạch y tế năm 2013 thì có một số đơn vị có chỉ tiêu đăng ký dự thi nhưng khi thí sinh đến nộp hồ sơ lại từ chối tiếp nhận hồ sơ mà không nêu rõ lý do.

Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển dụng vào công chức hành chính nhà nước năm 2012

(18/08/2016 08:26:00)

Ban hành kèm theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Thi tuyển - Thi nâng ngạch công chức, viên chức - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech