THI TUYỂN - THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

<<  <  1  2  3  4  5  >  >>

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

(28/04/2017 18:19:27)

Ngày 20/04/2017, Hội đồng tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017 đã họp thông qua một số nội dung triển khai việc tổ chức tuyển dụng công chức theo quy định

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi công chức năm 2017 của Sở Nội vụ.

(19/04/2017 07:44:46)

Sở Nội vụ Bình Thuận thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi công chức năm 2017 của Sở (có danh sách đính kèm).

Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017 (Cập nhật điều chỉnh nội dung Đơn phúc khảo)

(17/04/2017 08:20:43)

Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả điểm thi; phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2017.

Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng công chức năm 2017.

(03/04/2017 07:05:08)

Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp với các đơn vị, địa phương ra soát lại, hoàn tất công tác thẩm định, sơ tuyển hồ sơ đăng ký tham gia tuyển dụng công chức hành chính năm 2017.

<<  <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Thi tuyển - Thi nâng ngạch công chức, viên chức - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech