THI TUYỂN - THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>

Thông báo về việc triệu tập những người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2018 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện công vụ năm 2018.

(14/12/2018 10:14:50)

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản cho những người đã trúng tuyển trong kỳ thi công chức hành chính năm 2018, đồng thời giúp hình thành nhận thức về đạo đức và trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ, hình thành ý thức tự hoàn thiện năng lực cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện công vụ năm 2018, nội dung khóa học cụ thể như sau:

Thông báo danh sách đủ điều kiện dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2018.

(07/12/2018 17:55:13)

Căn cứ Kế hoạch số 1847/KH-UBND ngày 10/05/2018 của UBND tỉnh về thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018, trên cơ sở báo cáo, rà soát của Sở Y tế và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Hội đồng xét tuyển thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018 thông báo như sau:

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

(21/11/2018 17:17:08)

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 20/11/2018, Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả điểm thi – vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức y tế năm 2018 như sau:

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

(16/10/2018 10:16:53)

Ngày 10/10/2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018 đã họp thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức thi tuyển và xét tuyển viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

Thông báo kết quả điểm thi, thời gian và địa điểm phúc khảo bài thi – vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018.

(27/09/2018 16:56:26)

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả điểm thi – vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018 như sau:

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

(14/09/2018 09:29:22)

Căn cứ kết quả thi vòng 1 (môn Tiếng Anh và môn Tin học), kỳ tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế, Hội đồng tuyển dụng thông báo

Danh mục tài liệu (nội dung ông tập) môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

(29/08/2018 15:58:57)

Quyết định v/v phê duyệt danh mục tài liệu (nội dung ông tập) môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế năm 2018.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Thi tuyển - Thi nâng ngạch công chức, viên chức - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech