THANH TRA CÔNG VỤ

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>

Sở Nội vụ chuyển đơn.

(13/06/2018 15:39:32)

Sở Nội vụ lưu đơn.

(13/06/2018 15:38:36)

Sở Nội vụ chuyển đơn

(13/06/2018 15:36:22)

Sở Nội vụ chuyển đơn.

(18/05/2018 09:51:42)

Sở Nội vụ lưu đơn.

(18/05/2018 09:47:45)

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Thanh Tra Công Vụ - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech