TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

<<  <  1  2  3  4  5  >  >>

Phương án tổ chức lại các Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án

(16/12/2016 07:26:04)

Liên quan đến việc tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, ngày 12/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4681/UBND-SNV chỉ đạo phương án tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án. Theo đó, phương án tổ chức lại Ban Quản lý dự án một dự án:

Thực hiện chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố năm 2013

(18/08/2016 08:29:55)

Ngày 30/6/2010, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 92/2010/NQ-HĐND về quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố, trong đó quy định những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố được hưởng chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2010. Trong quá trình thực hiện, nếu UBND tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung thì HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác THAHS, quản lý THAHS và công tác trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội.

(18/08/2016 08:29:03)

Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2013/QĐ-TTgquy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, quản lý thi hành án hình sự và công tác trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong quân đội.

Rà soát, bố trí công chức chuyên trách cải cách hành chính

(18/08/2016 08:27:24)

Nằm trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015”, với mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính ổn định, có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính nhà nước, vừa qua, UBND đã ban hành văn bản xác định chức trách, nhiệm vụ của công chức chuyên trách cải cách hành chính.

Thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và công tác văn thư, lưu trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

(18/08/2016 08:27:23)

Thực hiện Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2013, ngày 11/3/2013 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-SNV thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và công tác văn thư, lưu trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, do Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

Hướng dẫn thực hiện chịu trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

(18/08/2016 08:27:23)

Vừa qua, Liên Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính – Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Theo quy định tại Thông tư này thì trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước chỉ phát sinh khi có đầy đủ các điều kiện sau:

Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2012

(18/08/2016 08:24:08)

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và thực hiện Công văn số 772/BNV-TL ngày 05/3/2013 của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2012 không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Điều chỉnh mức tiền lương hàng tháng đối với đội viên Lực lượng Thanh niên xung kích thành phố Phan Thiết

(18/08/2016 08:17:14)

Thực hiện chế độ tiền lương cho đội viên Lực lượng thanh niên xung kích thành phố Phan Thiết, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định điều chỉnh mức tiền lương hàng tháng đối với Lực lượng Thanh niên xung kích thành phố Phan Thiết theo tỷ lệ điều chỉnh tăng tương ứng của mức lương tối thiểu, để đảm bảo tương quan tiền lương và đời sống của đội viên.

<<  <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tổ Chức - Biên Chế & Tổ Chức Phi Chính Phủ - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech