Điều chỉnh quy trình thủ tục thành lập tổ chức liên ngành

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Điều chỉnh quy trình thủ tục thành lập tổ chức liên ngành

27/04/2018 08:30:20

Ngày 06/4/2018, Văn phòng Sở có Công văn số 732/SNV-VP đề nghị các phòng chuyên môn, Chi cục và các Ban thuộc Sở thực hiện một số nội dung về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Theo đó, Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi Chính phủ đã tiến hành rà soát lại các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng và đề xuất điều chỉnh một số nội dung của quy trình thành lập tổ chức liên ngành (mã số QT TCBC 06) để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh.

Cụ thể như sau:

1. Bổ sung điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính tại mục 5.1, như sau:

“Tổ chức phối hợp liên ngành được thành lập theo các điều kiện sau đây:

1. Theo quy định của Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; Ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Khi giải quyết công việc liên quan đến địa giới hành chính, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, huy động nguồn lực lớn, các công trình trọng điểm của tỉnh, những vấn đề quan trọng có tính phối hợp liên ngành liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, cơ quan ngang sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện mà trong quá trình phối hợp xử lý còn có những ý kiến khác nhau.

3. Khi xảy ra những vấn đề đột xuất, các sự cố nghiêm trọng như thiên tai, dịch bệnh, tai nạn vượt quá khả năng giải quyết của sở, cơ quan ngang sở, đơn vị thuộc UBND tỉnh, cần tập trung giải quyết trong thời gian nhất định.

4. Không thành lập tổ chức phối hợp liên ngành để thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phân công rõ ràng, cụ thể. Cơ quan chịu trách nhiệm chính có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để chủ động triển khai thực hiện, trừ trường hợp có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.”

2. Điều chỉnh thành phần hồ sơ tại mục 5.1 như sau:

“1. Tờ trình đề nghị thành lập tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó nêu rõ:

a) Sự cần thiết, cơ sở pháp lý thành lập tổ chức phối hợp liên ngành;

b) Thành phần tham gia;

c) Nhiệm vụ của tổ chức phối hợp liên ngành;

d) Thời hạn hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

2. Dự thảo Quyết định thành lập tổ chức liên ngành.

3. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

4. Ý kiến của các cơ quan có liên quan về các nội dung có liên quan đến việc thành lập tổ chức liên ngành.”

3. Bổ sung “Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành tỉnh Bình Thuận” vào cơ sở pháp lý tại mục 5.8.

Ngoài ra, theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND quy định thời gian thẩm định việc thành lập tổ chức liên ngành là 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề xuất thành lập tổ chức phối hợp liên ngành. Tuy nhiên, thực hiện tinh thần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi Chính phủ đề xuất vẫn giữ nguyên quy định về thời gian thẩm định là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Nội dung điều chỉnh trên đã được Lãnh đạo Sở Nội vụ thống nhất và công bố công khai trên website dichvucong.binhthuan.gov.vn của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo quy trình, thủ tục thành lập tổ chức liên ngành của tỉnh được thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ có đầy đủ cơ sở thẩm định, tham mưu UBND tỉnh các nội dung công việc liên quan./.

Phòng Tổ chức bộ máy và Tổ chức phi chính phủCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tổ Chức - Biên Chế & Tổ Chức Phi Chính Phủ - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech