Thành lập Đoàn thẩm định kết quả kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Thành lập Đoàn thẩm định kết quả kiểm tra công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/07/2017 13:48:16

Căn cứ Thông tư số 02/2014/QĐ-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Ngày 07/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1906/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định kết quả kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đối với Trường Mẫu giáo Hòa Minh thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Thị Bích Hoàn – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn, bà Lê Thị Điểm – Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng đoàn và các thành viên là các công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

            Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh nêu trên thì Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thẩm định kết quả kiểm tra của cấp huyện đối với Trường mẫu giáo Hòa Minh thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận theo các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2014/QĐ-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Trường Mẫu giáo Hòa Minh đạt chuẩn quốc gia năm 2017 theo quy định./.

                                                                                    Phòng Tổ chức biên chếCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tổ Chức - Biên Chế & Tổ Chức Phi Chính Phủ - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech