Quy định mới về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Quy định mới về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

05/02/2018 09:32:34

Nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thành lập cơ sở trợ giúp xã hội (còn gọi là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập) để chăm sóc, trợ giúp đối tượng có nhu cầu trợ giúp xã hội trên lãnh thổ Việt Nam,

Ngày 12/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ. Theo đó Nghị định mới thì tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập gửi hồ sơ đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý, thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, vào ngày 31/01/2018, Sở Nội vụ đã tổ chức bàn giao tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc thành lập các cơ sở bảo trợ xã hội có phạm vi hoạt động liên tỉnh hoặc liên huyện, thị xã, thành phố và có trụ sở chính đặt tại địa phương, cụ thể như sau:

1. Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Mái Nhà được thành lập vào năm 2011.

2. Cơ sở bảo trợ “Làng thiếu nhi mẹ hiền” được thành lập vào năm 2015.

3. Trung tâm bảo trợ xã hội Mái ấm tương lai được thành lập vào năm 2016.

4. Cơ sở bảo trợ Huệ Đức (đang trong quá trình thẩm định điều kiện thành lập).

Riêng hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động trên phạm vi cấp huyện, có trụ sở chính đặt tại địa phương thì Phòng Nội vụ có trách nhiệm bàn giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Những quy định mới tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP tạo điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, qua đó, sẽ có thêm nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự trợ giúp từ toàn xã hội, bảo đảm điều kiện sống, học tập và làm việc, bảo đảm an sinh xã hội./.

Phòng Tổ chức biên chếCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tổ Chức - Biên Chế & Tổ Chức Phi Chính Phủ - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech