Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với tỉnh Bình Thuận về công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức.

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với tỉnh Bình Thuận về công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức.

01/08/2018 17:02:09
Ngày 27/7/2018, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng Đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Thuận về tình hình triển khai thực hiện và kết quả công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức theo các Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy định của Quốc hội, Chính phủ.


Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo các: Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Văn phòng Bộ, Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Về phía tỉnh Bình Thuận có đồng chí Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và UBND thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.


Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Chỉnh báo cáo tại buổi làm việc

 

Báo cáo với Đoàn công tác, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Chỉnh cho biết công tác quán triệt cụ thể hoá các văn bản để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, cụ thể, kịp thời; xác định rõ từng nhiệm vụ, có trọng tâm trọng điểm, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; lộ trình cụ thể, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương.

Tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành việc rà soát tổ chức đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng “tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi tổ chức thực hiện. Theo đó, tổng số đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sẽ giảm từ 145 phòng, ban, đơn vị trực thuộc còn 112 phòng, ban, đơn vị trực thuộc, giảm được 33 phòng, ban, đơn vị trực thuộc, chiếm 22,9%. Đối với cấp huyện, dự kiến giảm từ 122 cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố còn 95 phòng chuyên môn; giảm 27 cơ quan, chiếm 22,1%. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phú Quý xây dựng và thực hiện Đề án thí điểm hợp nhất một số cơ quan Đảng và chính quyền, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Đối với Đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức, UBND tỉnh đã phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của 16 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, còn lại 04 cơ quan, dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

Tính đến năm 2018, tỉnh đã thực hiện cắt giảm 342 biên chế hành chính, còn lại 142 biên chế tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021 để đảm bảo được tỷ lệ tinh giản biên chế theo quy định (tổng biên chế hành chính mà tỉnh phải thực hiện cắt giảm đến năm 2021 là 484 biên chế). Đối với các đơn vị sự nghiệp, giai đoạn 2015 - 2021, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ thực hiện tinh giản tổng cộng là 2.835 biên chế, đảm bảo mục tiêu tinh giản 10% biên chế giao năm 2015 theo quy định. Đến nay, tỉnh đã thực hiện cắt giảm 22 biên chế sự nghiệp văn hóa thông tin và thể thao, 41 biên chế sự nghiệp khác và tổ chức hội. Đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo và sự nghiệp y tế, đang thực hiện rà soát, cắt giảm thông qua phương án sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp.

Từ tháng 6/2012 đến nay, UBND và các ngành của tỉnh đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 1.746 trường hợp. Qua kiểm tra, chưa phát hiện có trường hợp bổ nhiệm sai quy trình, thủ tục hoặc bổ nhiệm người nhà, người thân của cán bộ, trái quy định, không đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là liên quan đến người đứng đầu. Hiện nay, tỉnh dự kiến sẽ tổ chức thí điểm việc thi tuyển một số chức danh người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục; cấp trưởng, cấp phó các chi cục và tương đương trực thuộc các sở, ngành trong 2 năm 2018 - 2019; đến năm 2020 tiếp tục thí điểm thi tuyển chức danh Phó Giám đốc sở và tương đương.

Về công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh tập trung vào đào tạo sau đại học đối với những ngành nghề có nhu cầu nhằm bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao, đặc biệt là lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ...; người được cử đi đào tạo đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có cam kết phục vụ theo quy định sau đào tạo. Gắn với công tác đào tạo, tỉnh đã tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ gắn với vị trí việc làm của công chức, viên chức, cán bộ cấp xã, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020. Kết quả từ năm 2015 đến nay, đã cử đi đào tạo 4.594 lượt cán bộ, công chức, viên chức và bồi dưỡng cho 25.008 lượt cán bộ, công chức, viên chức.


Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp báo cáo tình hình địa phương
 

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận nêu kiến nghị với Đoàn công tác

Tại buổi làm việc, đại diện một số Sở, ngành, địa phương tỉnh Bình Thuận đã nêu các kiến nghị cụ thể với Đoàn công tác về việc thực hiện tinh giản biên chế 10% đối với lĩnh vực sự nghiệp y tế và sự nghiệp giáo dục và đào tạo; về tiêu chí thành lập Sở Du lịch; hướng dẫn về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, ban, ngành; tiêu chí xác định số lượng cấp phó của tổ chức, đơn vị thuộc sở; về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính,…Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long giải đáp kiến nghị về công tác cán bộ 

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng trao đổi về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đã giải đáp cụ thể, hướng dẫn, trao đổi làm rõ nội dung các vấn đề, các kiến nghị mà tỉnh Bình Thuận nêu ra. Ngoài ra, những kiến nghị, đề xuất hợp lý của tỉnh, Đoàn công tác sẽ ghi nhận, tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh phát biểu ý kiến


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tinh giản và cơ cấu lại đội ngũ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhưng không nôn nóng, không làm theo phong trào.Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai phát biểu ý kiến

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho biết, hiện nay tỉnh Bình Thuận đã xây dựng lộ trình sắp xếp, đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, sắp xếp lại tổ chức đầu mối bên trong của các sở, ngành, và các địa phương; rà soát xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị hành chính chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định của Trung ương. Xây dựng kế hoạch và tiến hành cắt giảm biên chế giao dôi dư so với quy định của Trung ương và tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bảo đến năm 2021 giảm được 10% biên chế hành chính, sự nghiệp theo Nghị quyết của Trung ương; từng bước sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao sự chủ động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận trong việc ban hành kịp thời Kế hoạch, Chương trình hành động để thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tinh giản và cơ cấu lại đội ngũ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và biểu dương các kết quả tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như cần tạo sự thống nhất, nhất quán về nhận thức khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6; Số lượng người đã tinh giản theo đúng Nghị định số 108 còn hạn chế (chủ yếu là nghỉ hưu và tự xin nghỉ việc); Vẫn còn tình trạng sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; Vẫn còn trường hợp đề bạt, bổ nhiệm thiếu, chưa đủ tiêu chí.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về các Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết số 28, 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và các kết luận của Trung ương để tạo sự nhất quán về vấn đề nhận thức;

Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Trước mắt sắp xếp, rà soát ngay cơ cấu bên trong các đơn vị. Có lộ trình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, thu gọn đầu mối ở cấp huyện, giao quyền tự chủ tài chính;

Rà soát lại biên chế của các đơn vị. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế, kết hợp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 108 của Chính phủ;

Chấm dứt tình trạng sử dụng lạo động hợp đồng làm công tác chuyên môn. Tiến hành tuyển dụng tại các đơn vị còn chỉ tiêu biên chế;

Chỉ đạo Tổ công tác tỉnh kết hợp với Thanh tra công vụ kiểm tra ít nhất mỗi năm 30% số đơn vị. Tập trung vào các nội dung công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế;

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Nghị định số 101 của Chính phủ và Quyết định số 163 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Rà soát thôn, tổ dân phố và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Kết luận số 07 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thông tư số 09 của Bộ Nội vụ;

Rà soát lại Đề án xây dựng vị trí việc làm sau khi sắp xếp lại của các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập. Phê duyệt Đề án xây dựng vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Đẩy mạnh cải cách hành chính. Rà soát các nội dung của các chỉ số SIPAS, PCI, PAR Index, phân tích, đánh giá các tiêu chí cụ thể;

Trong khuôn khổ chuyến công tại tỉnh Bình Thuận, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cùng Đoàn công tác cũng đã dành thời gian đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận.Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tặng quà lưu niệm cho Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Theo: moha.gov.vn

Phòng Tổ chức bộ máy

 Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tổ Chức - Biên Chế & Tổ Chức Phi Chính Phủ - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech