XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN & CÔNG TÁC THANH NIÊN

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>

Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế

(28/11/2017 13:58:37)

Xuất phát từ nhu cầu phát triển của đất nước, các quốc gia ngày nay hợp tác với nhau một cách sâu rộng trên mọi phương diện. Trên phương diện tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương, việc tiếp thu các giá trị văn hóa (pháp lý) của nhân loại có vai trò quan trọng

Báo cáo và tự chấm điểm, xếp loại thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017.

(13/11/2017 14:34:38)

Thực hiện Công văn số 33-CV/BCĐ ngày 07/11/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh về việc báo cáo, chấm điểm kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017; trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, tổng hợp báo cáo và thẩm định kết quả thực hiện Quy chế dân chủ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Xây Dựng Chính Quyền & Công tác Thanh niên - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech