ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Họ Tên Chức Vụ Điện Thoại Email
Cơ Quan Di Động
Đỗ Thái Dương Giám đốc (0252) 3600789 0989951979 duongdt@snv.binhthuan.gov.vn
Trần Ngọc Tân
Phó Giám đốc
0918150060 tantn@snv.binhthuan.gov.vn
Trần Hữu Tuấn Phó Giám đốc
0983642432 tuanth@snv.binhthuan.gov.vn
Nguyễn Thị Bông Phó Giám đốc (0252) 3500878 0916770000 bongnt@snv.binhthuan.gov.vn
Trần Thanh Thuần
Chánh Thanh tra (0252) 3821618 0948353138 thuantt@snv.binhthuan.gov.vn

Địa Chỉ:

04 Hải Thượng Lãn Ông, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện Thoại: 0252.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang